Trong một lần mua domain, mình có mua nhầm cái domain sai chính tả này, nhưng lại đóng tiền hẳn 2 năm nên không nỡ bỏ phí. Dùng nó để viết những bài viết về kĩ thuật, dùng để lưu trữ lại. Hi vọng mọi người có thể thông qua nó mà kiếm được thứ mình muốn.