Dấu hiệu nhận biết và nguyên nhân website bị hack

Bài này thuộc phần 1 của 5 phần trong series Xử lý website wordpress bị hack

Hầu hết các website ở Việt Nam, tỉ lệ website sử dụng wordpress chiếm % khá cao. Và thường những website này dễ bị hack vì độ phổ biến, kèm mã nguồn quen thuộc. Các website này một khi bị hack thì có thể nhận biết ngay hoặc thông qua việc kiểm tra mới phát […]

Xem thêm

Phục hồi website bị hack

Bài này thuộc phần 3 của 5 phần trong series Xử lý website wordpress bị hack

Với các website bị hack nặng nhẹ như thế nào mà từ đó đưa ra các phương án xử lý, thường thì mình sẽ dựa theo qui trình bên dưới: 1. Tiến hành cho website về trạng thái ngừng hoạt động (Suspend) Khi website bị suspend dịch vụ thì không còn ở trên môi trường […]

Xem thêm

Bảo mật website sau khi bị hack

Bài này thuộc phần 4 của 5 phần trong series Xử lý website wordpress bị hack

Website sau khi bị hack các bạn đã tiến hành phục hồi để chạy trở lại thì vẫn chưa hẳn đã an toàn vì có thể bạn vẫn để những lỗ hổng bảo mật, các thông tin đã bị khai thác từ lần trước mà bị lại. Làm theo những điều bên dưới để giảm […]

Xem thêm

Tăng cường bảo mật website

Bài này thuộc phần 5 của 5 phần trong series Xử lý website wordpress bị hack

Bài viết trước mình đã nói hầu hết các điều cần làm để bảo mật trang wordpress của bạn. Bài viết này sẽ nói thêm vài điều nữa: 1. Đặt website sau proxy Sử dụng cloudflare như một DNS sever và proxy sẽ giúp bạn được nhiều thứ: Sử dụng cloudflare như một tool quản […]

Xem thêm