Một ngày đẹp trời bạn phát hiện ra site site của mình có những biểu hiện sau:

  • Có thêm những tài khoản lạ trong trang quản trị
  • Chuyển hướng khi truy cập sang những trang khác, hoặc khi truy cập trên điện thoại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *