Tăng cường bảo mật website

Bài này thuộc phần 5 của 5 phần trong series Xử lý website wordpress bị hack

Bài viết trước mình đã nói hầu hết các điều cần làm để bảo mật trang wordpress của bạn. Bài viết này sẽ nói thêm vài điều nữa: 1. Đặt website sau proxy Sử dụng cloudflare như một DNS sever và proxy sẽ giúp bạn được nhiều thứ: Sử dụng cloudflare như một tool quản […]

Xem thêm

Dấu hiệu nhận biết và nguyên nhân website bị hack

Bài này thuộc phần 1 của 5 phần trong series Xử lý website wordpress bị hack

Hầu hết các website ở Việt Nam, tỉ lệ website sử dụng wordpress chiếm % khá cao. Và thường những website này dễ bị hack vì độ phổ biến, kèm mã nguồn quen thuộc. Các website này một khi bị hack thì có thể nhận biết ngay hoặc thông qua việc kiểm tra mới phát […]

Xem thêm