Bài viết này sẽ liệt kê ra vài loại firewall trên linux để dễ hình dung, tiện chọn trong tương lai

1. Firewalld

Đây là một trong những firewall đơn giản đi kèm với Centos, nó cho phép thiết lập các zone và services dựa vào đó để cấu hình các rule.

Trang chủ: https://firewalld.org

Xem thêm:

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-a-firewall-using-firewalld-on-centos-7
https://topdev.vn/blog/gioi-thieu-va-huong-dan-ve-firewalld-tren-centos-7

2. Ufw

Đây là một firewall đơn giản khác của Ubuntu, khá dễ sử dụng

Trang chủ: https://help.ubuntu.com/community/UFW

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-a-firewall-with-ufw-on-ubuntu-22-04

3. IPTable

IPtables là một firewall phức tạp, đáp ứng được nhiều nhu cầu người sử dụng.

Trang chủ: https://www.netfilter.org/projects/iptables/index.html

Xem thêm:

Hướng dẫn sử dụng Iptables

https://viblo.asia/p/network-tim-hieu-ve-iptables-n7prv348RKod

https://vietnix.vn/iptables-la-gi/

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/8/html/configuring_and_managing_networking/getting-started-with-nftables_configuring-and-managing-networking

Xem thêm nftable: https://wiki.nftables.org/

4. CSF

CSF thực chất là một bộ script giúp chúng ta tương tác với iptables một cách dễ dàng hơn, bản chất nó không phải là một firewall thay thế cho iptables. Những thông số chúng ta cấu hình trong file config (csf.conf) sẽ được generate thành những rule iptables tương ứng và apply vào hệ thống.

Có thể xem CSF là một interface đứng giữa người sử dụng và iptables. Thông qua việc tương tác với file config, giao diện hoặc bộ command line của CSF, người sử dụng dễ dàng tạo ra những rule iptables để bảo vệ hệ thống mà không cần tương tác trực tiếp với iptables.

Trang chủ: https://configserver.com/cp/csf.html

Xem thêm:

https://vietnix.vn/csf-firewall

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *